juni 2024

RK Vereniging EHBO St. Bernardus Udenhout,
secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com www.ehbo-udenhout.nl
Postadres: Zeshoevenstraat 36-G, 5071 BM Udenhout Ibannr. NL 46 RABO 0152007636
Juni 2024
Beste Leden,
Het EHBO seizoen 2023/2024 is alweer enige tijd geleden afgesloten.
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen ook al bijna afgerond.
Sommigen genieten al van een heerlijke welverdiende vakantie.
Anderen moeten nog even door…
Hoe dan ook, hoogste tijd voor een update van de EHBO.
Leden-app:
Het idee is al vaker geopperd, maar het moet er nu dan toch maar eens echt van komen.
We willen als EHBO vereniging een leden app aanmaken.
Deze app is bedoeld om leden snel te informeren.
Bijvoorbeeld bij calamiteiten of als de les niet doorgaat.
De app is NIET bedoeld om gezellig te kletsen/ appen en allerlei spam in te sturen.
Mocht je bezwaar hebben dat je telefoonnummer in de app wordt gezet,
Stuur dan even een e mail naar secrtariaat.ehbo.udenhout@gmail.com en meld daarin dat je
je telefoonnummer NIET in de EHBO app wilt.
Graag voor 1 september a.s. doorgeven zodat de app VOOR de start van het nieuwe seizoen
is aangemaakt.
Contributie:
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar d.w.z. van 1 januari t/m 31 december.
Helaas lopen de betalingen zo niet.
De penningmeester gaat facturen versturen voor een half jaar dus ook de helft van de
contributie. Vanaf januari 2025 trekken we het verenigingsjaar dan gelijk met het kalenderjaar
en worden de facturen voor het gehele jaar naar de leden gezonden.
Start nieuwe seizoen:
Deze zal zijn op maandag 9 september a.s.
We starten om 20.00 uur zonder pauze tot 21.30 uur en daarna drinken we gezamenlijk nog
een welkomstdrankje.
Nieuwe boekje
Zoals bekend wordt het boekje digitaal gestuurd voor de start van het nieuwe seizoen.
RK Vereniging EHBO St. Bernardus Udenhout,
secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com www.ehbo-udenhout.nl
Postadres: Zeshoevenstraat 36-G, 5071 BM Udenhout Ibannr. NL 46 RABO 0152007636
Nieuwe cursus:
Bij voldoende belangstelling starten we uiteraard dit najaar weer met een nieuwe cursus.
Mocht je nog kennissen/ familieleden/ vrienden/ buren / collega’s hebben die een EHBO
cursus willen gaan volgen? Geef het even door! Men kan zich aanmelden via de mail.
Veelal zijn de kosten voor een cursus en vaak ook de kosten voor de herhalingslessen te
declareren bij uw zorgverzekering! Wellicht is dit voor sommigen net het duwtje dat ze nodig
hebben om nu toch eindelijk de cursus te gaan doen?
EHBO doe je niet alleen voor jezelf maar dat doe je vooral voor anderen.
Overal komt men handjes te kort, maar met name ook in de zorg is dat het geval.
Als EHBO er kan je een steentje bijdragen!
Competenties
Zorg dat jezelf bijhoudt welke competenties je hebt gehaald.
Bij te weinig competenties kan er, op aanvraag, een competentietoets worden gedaan.
En anders dan zal het EHBO diploma helaas niet meer verlengd kunnen worden.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op de bekende maandag avonden,
Maar uiteraard wordt er in het nieuwe seizoen ook weer een herhaling dag gepland.
Buiten deze dag is het natuurlijk aan te raden om sommige competenties ook op een avond
te volgen, zodat we iets dieper op de onderwerpen in kunnen gaan.
De reanimatie & AED bij voorkeur 2x per jaar.
Maar uiteraard is iedereen zelf verantwoordelijk voor het behalen van de benodigde
competenties.
Vragen:
Bij vragen zijn we het beste via de mail te bereiken.
Secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com
Dat was het voor nu.
Voor iedereen een fijne en veilige zomer gewenst!
En hopelijk tot maandag 9 september a.s.!
Met vriendelijke groet,
Namens EHBO St. Bernardus
Nicole