Bericht van de voorzitter

EHBO Competentietraining.
Alle leden van onze EHBO Vereniging St Bernardus hebben ooit de moeite genomen om een EHBO basis cursus te volgen. Het hierdoor behaalde EHBO diploma dient echter om de twee jaar verlengd te worden.
Dit kan alleen door regelmatig de competentietrainingen te volgen om de theoretische en praktische vaardigheden uit de EHBO cursus op peil te houden en verder uit te diepen. Zo zorg je ervoor dat je EHBO diploma geldig blijft.
De Vereniging faciliteert hiervoor ruim voldoende mogelijkheden op zowel maandagavonden en een of twee hele zaterdagen. Ook worden er interessante items behandeld om deze trainingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Ondanks deze inspanningen is het bezoek van de competentietrainingen maar matig en dreigen een aantal van onze leden de geldigheid van hun diploma te verliezen, jammer, en verspilde moeite van het behalen van het EHBO diploma.
Hopelijk willen jullie het bovenstaande in overweging nemen en de competentietrainingen iets meer prioriteit geven in jullie agenda.

Iets heel anders maar ook belangrijk, voor degene die een Rabo rekening hebben, denk aan de RABO clubactie, U kunt de EHBO nog een stem gunnen.

Namens het bestuur,
Voorzitter
Peter Santegoets.