diploma-uitreiking

         

Tijdens de algemene jaarvergadering 2023 werd aan 2 geslaagden het EHBO-diploma uitgereikt. PROFICIAT

                                                                                                                                                                                                        

Bericht van de voorzitter

COMPETENTIES.
Een van de primaire taken van het bestuur is: Veel aandacht besteden aan wervingsacties om nieuwe leden binnen te krijgen. Maar het is dweilen met de kraan open als (te) veel gediplomeerde leden te weinig naar de herhalingslessen komen en daardoor de verplichte competenties niet halen. Hierdoor laten jullie helaas het EHBO diploma verlopen. Verloren moeite voor de betrokkenen en jammer voor de vereniging die zoveel mogelijk competente leden binnen onze gemeenschap wil hebben.
Het bestuur hoopt dat dit korte berichtje er toe zal lijden dat jullie, onze EHBO leden, meer maandagavonden vrij gaan houden om de herhalingslessen te volgen, en wij als bestuur zullen op onze beurt nog meer activiteiten proberen te ontplooien om zodoende van een gezonde EHBO vereniging een kerngezonde te maken.
Namens het bestuur,
Voorzitter
Peter Santegoets.

programma april 2023

ma intek. soort eindtermen onderwerp
3 19.30 uur EHBO E15-E16-A06-E19-E20-V06 vervoer korte afstand-warmte letsels-kleine ongevallen-sportletsels-zomerletsels-insectenbeten/steken                                                                laatste les, afsluiting met drankje
10   Pasen   geen les
         
17   kader en lotus en bestuur   evaluatie seizoen 2022-2023