17. Sponsors en donateurs

Sponsors en Donateurs.
Wilt uw als bedrijf of privépersoon meer doen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of draag je een vereniging gewoon een warm hart toe?
Beiden kan een goede motivatie zijn om financiële steun te verlenen aan een vereniging.
Als men binnen uw bedrijf veel waarde hecht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan een vereniging zoals de EHBO, bij wie maatschappelijk gedrag zowat in de genen zit niet ontbreken.
Onze plaatselijke EHBO vereniging heeft een ANBI erkenning (zie 15) waarin duidelijk tot uiting komt dat de doelstellingen puur maatschappelijk georiënteerd zijn en niet gericht op recreatie, hoe belangrijk dit ook mogen zijn in deze jachtige wereld.
Een EHBO vereniging kan een belangrijke allereerste levensreddende schakel zijn bij calamiteiten in de breedste zin des woords binnen onze gemeenschap. Het verlenen van deze eerste hulp bij ongevallen gebeurt al dan niet op verzoek van relaties zoals, verenigingen, stichtingen, bedrijven, scholen en particulieren.
De leden van de EHBO vereniging zijn bijzonder gemotiveerde mensen woonachtig in onze eigen gemeenschap. Hulpverlening onder alle omstandigheden zit in hun karakter.
Om de kennis en vaardigheden van de leden op peil te houden dient de vereniging de beschikking te hebben over goed geschoolde instructeurs en up-to-date oefen- en werkmateriaal.

Ons huishoudboekje klopt, maar is meestal gebaseerd op zuinig zijn met verbanden en het (te lang) uitstellen van de aanschaf nieuwe (les)materialen en hulpmiddelen.
Het ter beschikking hebben van de in het hulpverlenende circuit gangbare materialen is eigenlijk gewoon noodzakelijk om onze taken goed te kunnen uitvoeren.
Hiervoor is uiteraard geld nodig.

Wat wij als EHBO vereniging zou willen, is om meer contact te hebben met bedrijven om te kijken wat we, ondersteunend of aanvullend op de BHV voor elkaar kunnen betekenen met als doel uiteraard dat beide partijen daar profijt van hebben.

Mogelijkheden voor samenwerking zal ons inziens individueel besproken dienen te worden.
Het bestuur nodigt U graag uit om een afspraak te maken met ons zodat we over de mogelijkheden van gedachten kunnen wisselen.
Komt het tot een samenwerking en/of sponsering dan bestaat de mogelijkheid om het bedrijfslogo op deze website te plaatsen met een redactioneel stukje over onze samenwerking.

Wilt U meer informatie over de mogelijkheden van sponsering of donaties en over wat de EHBO voor uw bedrijf kan betekenen neem dan contact op met het secretariaat voor een persoonlijk gesprek met leden van het bestuur.
Mailadres:: secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com