juni 2020

NIEUWSBRIEF EHBO ST. BERNARDUS UDENHOUT juni 2020
Beste Leden,
Waar zal ik beginnen? Het lijkt zo lang geleden…. En dat is het ook.
Allereerst nog een keer aandacht voor het toch nog plotselinge overlijden
van Wim van Gorkom, Oud verbandmeester, Poster, fanatiek EHBO er,
maar bovenal een hartelijke man, vader en opa.
In de bijlage vinden jullie het memoriam, deze staat ook op facebook en onze website. I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus heeft de crematie in besloten kring plaats gevonden.
En toen was het stil…..
Wie had dat gedacht, de hele wereld in Lock down…
Allemaal voor het goede doel namelijk om onze ouderen en zwakkeren in de samenleving te beschermen. Sinds 1 juni mogen we weer naar een restaurant of terras, maar uiteraard met in acht neming van de maatregelen.
Geen evenementen, geen sport, carnaval was de laatste keer posten voor ons als EHBO ers… Hoe het in de toekomst verder zal gaan, blijft nog onzeker.
Toch zijn wij al bezig met het rooster voor het nieuwe seizoen 2020 – 2021.
De ruimte in de Peppel is groot genoeg om afstand te kunnen houden.
Echter het oefenen met lotus en elkaar zal straks een andere invulling krijgen.
Dit alles is nu natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd.
Vanaf 1 september mogen we weer in de Peppel en we hebben nu de jaarvergadering gepland op maandag 7 september a.s.
Dan beginnen we het seizoen rustig, met even bijpraten op afstand.
Zodra het rooster definitief is mailen we dat uiteraard.
We hebben weer 2 zaterdagen ingepland en hebben de herhalingsavonden iets meer samen gevoegd, zodat de belasting voor iedereen minder zal worden.
Uiteraard waarborgen we de kwaliteit van de lessen en blijft er altijd ruimte voor vragen en opmerkingen.
Voor nu wens ik iedereen een fijne zomer, ook al is het met beperkingen, ik hoop dat iedereen er iets moois van maakt. Maar het allerbelangrijkste is:
Zorg goed voor jezelf en elkaar en blijf gezond!
Vragen?
Zijn er nog vragen of opmerkingen dan horen we dat graag.
Zoals bekend (zie boekje) zijn de vertrouwenspersonen bij de EHBO vereniging Bart Heuvelmans & Nicole Schoenmakers. Mocht er iets zijn laat het weten.
Bezoek onze website & onze facebookpagina!