maart 2019

NIEUWSBRIEF EHBO ST. BERNARDUS UDENHOUT Maart 2019

Beste Leden,
Het is alweer even geleden, dus hoogste tijd voor een up date. Waar zal ik beginnen? Bij het begin dan maar… We zijn het nieuwe jaar goed gestart. Er is veel gepost tijdens het Winterparadijs en recent met de Carnaval. Gelukkig is het allemaal rustig verlopen en hopelijk heeft iedereen genoten?
De EHBO cursus is met succes afgerond, iedereen is geslaagd! Nogmaals van Harte Gefeliciteerd!!!

We nodigen de nieuwe leden van harte uit deel te nemen aan de diverse activiteiten zoals de herhalingsavonden, 7 dorpenoefening en het helpen met posten, je zal merken hoe vaker je zoiets doet hoe makkelijker het wordt. En jullie staan er nooit alleen voor!

Natuurlijk nodigen we ook alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering maandag 25 maart a.s. we starten op 20.00 uur. Naast de gebruikelijke cijfertjes, kunnen jullie op deze avond kennismaken met onze nieuwe penningmeester en laten we ook onze nieuwe website zien. (Hier wordt momenteel nog hard aan gewerkt.) Natuurlijk worden de jubilaressen en de posters niet vergeten! In de bijlage de uitnodiging en notulen van vorig jaar.

Zoals eerder gecommuniceerd wordt de ALV verzet van 11/ 3 naar 25 /3! Dat betekend dat maandag 11 maart a.s. de les botbreuken en vergiftigingen E10-E12 wordt gegeven!

De 1e EHBO herhaling dag is een feit! Zaterdag 23 februari j.l. heeft Myrjam voor 5 van onze leden een herhaling dag verzorgt, het was een gezellige en leerzame dag, er is hard gewerkt en iedereen is weer competent! In het volgend seizoen wordt deze dag ook weer ingepland. Dus mocht je niet in de gelegenheid zijn om op maandagavond de herhalingslessen te volgen dan is deze dag een goed alternatief om toch competent te blijven, natuurlijk blijf je dan ook welkom op de maandagen

Bereikbaarheid EHBO bij voorkeur per mail: Secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com
Oefenavond met kinderen maandag 18 maart Deze avond is voor zowel EHBO ers als Kinderletselleden een zeer leervolle avond! Jullie zijn van harte uitgenodigd, meld je wel even per mail aan, dan weten we hoeveel personen we kunnen verwachten. We zoeken nog kinderen vanaf 5 jaar t/m groep 8 die lotus willen zijn, Dus willen je kinderen / kleinkinderen of buur kinderen graag mee doen, meld dit even per mail aan het secretariaat. Graag de naam en leeftijd van de kinderen vermelden. De kinderen dienen om 19.00 uur bij de Peppel te zijn voor de grimeer en voorbereiding, let op de les begint om 19.30 uur tot max 21.00 uur.

Maandag 25 maart ALV In de Peppel start 20.00 uur voor koffie & thee en iets lekkers wordt gezorgd.

7 dorpenoefening dinsdag 9 april 2019 Rode Kruis afd. Oisterwijk- Haaren zal de oefening organiseren. De locatie: Inside Oisterwijk, Heusdensebaan 48 5061 PS Oisterwijk.
Overzicht Posters aanvragen:
Vrijdag 12 april Koningsspelen voor alle basisscholen van 9.45 – 12.30 & 12.30 – 14.30 uur
Zaterdag 18 mei Dos 13.00 – 17.00 & 17.00 – 21.00 uur Zondag 19 mei Dos 9.00 – 13.00 uur
Woensdag 22 mei Dagreisje Contact 50+ van 8.30 – 20.30 uur
Dinsdag 18 , woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 juni Avond4Daagse Van 18.00 – 20.30 uur Facebookpagina: EHBO Udenhout wordt vriend en like ons…

Inschrijvingen: Voorkom teleurstellingen en schrijf je tijdig in voor een herhalingsles (AED/ Wandelletsel/ kinderletsel) een “gewone” herhalingsles is uiteraard niet op inschrijving, in het boekje staat het erbij vermeld.

RK Vereniging EHBO St. Bernardus Udenhout secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com Postadres: Zeshoevenstraat 36-G, 5071 BM Udenhout Ibannr. NL 46 RABO 0152007636

Competenties: Achterin het boekje staat een lijst met de herhalingslessen en de bijbehorende competenties. Om het EHBO diploma geldig te houden is het belangrijk dat alle competenties worden herhaald, vitale functies moeten 2 x per 2 jaar en AED voorkeur 4 x per 2 jaar. Zoals gezegd komt er een speciale herhaling dag, hierover volgt later nog meer info!

Vragen? Of opmerkingen? Tips? We horen het graag! Bart & Nicole zijn de vertrouwenspersonen, spreek ze aan of bel of mail ons.

Tot zover de nieuwsbrief van Maart 2019

We hopen u allen te zien op maandag 25 maart a.s. tijdens de Algemene Leden Vergadering!