8. Vertrouwenspersonen

In verband met de Arbo-wetgeving heeft de EHBO-vereniging een klachtenregeling. Het betreft hier o.a. klachten in verband met agressie, bedreiging, pesten, seksuele intimidatie enz.
Soms hebben leden die hulp verleend hebben behoefte aan een integere gesprekspartner omdat ze met vragen blijven zitten waarop ze toch wel graag een antwoord willen hebben.
Wij hebben enkele vertrouwenspersonen aangesteld die leden kunnen helpen en begeleiden.
Met deze of andere klachten kunt u terecht bij:
Bart Heuvelmans en/of Nicole Schoenmakers, mailadres: secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com