juni 2023

RK Vereniging EHBO St. Bernardus Udenhout,
secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com www.ehbo-udenhout.nl
Postadres: Zeshoevenstraat 36-G, 5071 BM Udenhout Ibannr. NL 46 RABO 0152007636
Juni 2023
Beste Leden,
Voor de zomer echt van start gaat nog even een nieuwsbrief van de EHBO Vereniging.
Het seizoen is in april al afgesloten, maar ondertussen wordt er, achter de schermen,
alweer hard gewerkt aan het nieuwe rooster en boekje voor seizoen 2023/2024!
Dit kunnen jullie eind juli op de mail verwachten.
Ook wordt er op diverse evenementen in en rondom ons dorp gepost!
Super fijn dat dit allemaal weer kan en mag!
Kirsten heeft de planning voor het posten inmiddels geheel op zich genomen
En Bart kijkt vanaf de zijlijn mee. We zijn blij met de actieve groep posters!
Dank voor jullie inzet! En wanneer je nog niet gepost hebt, maar dit wel een keer wil
proberen laat het ons vooral weten. Je staat nooit alleen!
Zoals jullie onlangs in de mail hebben kunnen lezen is Tiny van Kempen gestopt als
Penningmeester. Wij respecteren zijn beslissing, maar betreuren dit uiteraard ook zeer!
We hadden aan Tiny een stabiele, betrouwbare, punctuele en vooral aardige
Penningmeester en moeten nu dus op zoek naar een vervanger.
Vacatures:
Vind je het leuk om een steentje bij te dragen aan onze vereniging?
Meld je dan aan voor een van de volgende vacatures:
De Penningmeester is verantwoordelijk voor:
Crediteuren – Debiteuren
Resultatenrekening
Jaarcijfers
Balans
Subsidie aanvraag
Bankzaken
Alle voorkomende financiële zaken
De Materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor:
Verband en lesmaterialen
Onderhoud AED – Reanimatie poppen
Posters Tassen/ koffers controleren en completeren.
Bart zal tot 2024 dit werk voortzetten en geeft graag meer informatie hierover.
RK Vereniging EHBO St. Bernardus Udenhout,
secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com www.ehbo-udenhout.nl
Postadres: Zeshoevenstraat 36-G, 5071 BM Udenhout Ibannr. NL 46 RABO 0152007636
De Administratie is verantwoordelijk voor:
Ondersteunen van Corry met:
Ledenadministratie
Lotus regelen
Nationale Bond verlengingen regelen
Nieuwe cursisten aanmelden
Mail beheren.
Lesrooster maken
Competenties bijhouden
Alle voorkomende administratieve taken.
Taken Nicole:
Facturen maken (lidmaatschap – posten – nieuwe leden e.d.)
Nieuwsbrief maken
Mail checken
Jubilarissen
Vertrouwenspersoon
Corry ondersteunen waar nodig.
Competentietrainingen
De herhaling avonden krijgen een andere naam omdat dit meteen aangeeft waar het om
gaat. Het is niet zomaar een herhaling het is een competentie training, zodat wij als EHBOers voldoende getraind (competent) blijven!
De oude lijst met competenties is inmiddels ook achterhaalt en zal met ingang van het
nieuwe seizoen worden aangepast naar de huidige maatstaven.
Nieuwe Cursus:
Bij voldoende aanmeldingen zal dit najaar weer een nieuwe volledige cursus EHBO worden
gegeven. Mocht je nu alleen AED of Kinderletsel hebben en toch graag een volledige cursus
willen doen meld je dan snel aan via de mail.
En wanneer iemand in uw omgeving interesse heeft laat hem of haar zich aanmelden.
De cursus kost incl. boekje en examen € 175,00 en wordt vaak geheel of grotendeels
vergoed door de zorgverzekering.
RK Vereniging EHBO St. Bernardus Udenhout,
secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com www.ehbo-udenhout.nl
Postadres: Zeshoevenstraat 36-G, 5071 BM Udenhout Ibannr. NL 46 RABO 0152007636
Vergoeding EHBO
Het is gebleken dat de leden-contributie binnen de vereniging, mits voorzien een nota
gespecificeerd als ‘kosten herhalingslessen EHBO’ door de meeste
ziektekostenverzekeringen geaccepteerd wordt en geheel of gedeeltelijk vergoed worden.
Datzelfde geldt voor de EHBO-cursussen en Reanimatie herhalingscursussen. Declareren bij
ziektekostenverzekeringen kan alleen met een formele nota op naam van de EHBOvereniging en te naam van de verzekerde.
Op die manier kunnen de kosten van het
lidmaatschap voor leden beperkt worden en de drempel om lid te worden (of te blijven)
prettig verlaagd worden.
Vragen?
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Dit kan bij onze 2 vertrouwens personen:
Bart Heuvelmans 06 12576262 of Nicole Schoenmakers 06 51715598
Of via de mail: secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com
Aanmelden/ Solliciteren?
Heeft u interesse in een van de openstaande vacatures, of kent u eventueel een geschikt persoon
hiervoor? Laat het ons weten! Mochten er nog vragen zijn omtrent de inhoud van de functies dan
lichten we dat graag nog persoonlijk toe. Uiteraard wordt u niet direct in het diepe gegooid en is
zowel Tiny als Bart als Nicole bereid om de zaken goed over te dragen.
Stuur een mail naar het secretariaat en we nemen zo spoedig mogelijk contact op!
Tot Slot:
Wensen wij iedereen een heerlijke zomer toe!
Geniet ervan!
En we zien jullie weer in het nieuwe seizoen!
We starten op maandag 11 september a.s.
Hopelijk tot dan!