9. Beloningsbeleid

De vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris)
voor het uitvoeren van de ‘werkzaamheden’.
Gemaakte onkosten, ten behoeve van de vereniging, worden in principe vergoed.