Info Coronavirus

Beste leden,
Dat corona een hardnekkig virus is, is nu wel duidelijk en de maatregelen zijn dan ook verstrekkend en langdurig. Alle activiteiten, dus uiteraard ook die van de EHBO, zijn opgeschort tot nader bericht.
Neemt niet weg dat Eerste hulp nog steeds noodzakelijk kan zijn.
In de EHBO-richtlijnen staat uitdrukkelijk dat de veiligheid van de hulpverlener voorop staat.
De onzekere tijden rondom het coronavirus roepen dan ook vragen op omtrent het veilig verlenen van eerste hulp. Begrijpelijk, want voor iedereen is deze situatie nieuw en vergt het aanpassingen.
Het Oranje Kruis geeft met de onderstaande adviezen duidelijkheid in het handelen door de EHBO-er.
Fysiek contact bij EHBO
Bij een mogelijke virusbesmetting zoals COVID 19 voorkomen zelf besmet te raken!
Beoordeel daarom bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. En bel indien nodig 112.
Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot levensreddend handelen.
Handschoenen
Draag tijdens het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk beschermende handschoenen ter bescherming van jezelf en het slachtoffer.
Beademing tijdens reanimatie
Hierin volgt Het Oranje Kruis de richtlijnen van de NRR, waarin het volgende staat beschreven:
Is het slachtoffer volwassen zonder duidelijke of bewezen infectie, geef dan alleen borstcompressies, geen mond-op-mond beademing.
Is het slachtoffer COVID-19 positief of is hiervoor een sterke verdenking, geef dan geen borstcompressies of mond-op-mond beademing. Alleen een AED mag hier worden gebruikt.
Bij kinderen blijft de inzet van de reanimatiehandelingen ongewijzigd, inclusief beademing en borstcompressies.
Handen wassen voor fysiek contact
Zoals standaard binnen EHBO: was wanneer mogelijk de handen voor fysiek contact.
Taakverdeling bij meerdere EHBO-ers:
Indien meerdere EHBO-ers aanwezig zijn, verdeel dan de taken. Laat iemand die reeds genezen is van het coronavirus of in optimale gezondheid verkeert het fysieke contact uitvoeren. Mensen ouder dan 50 jaar wordt aangeraden altijd op afstand te blijven. Andere EHBO-ers kunnen taken op afstand oppakken, zoals het bellen voor hulp en het op afstand houden van kijkers.
Vriendelijke Groet
Peter Santegoets
woensdag 1 april 2020