december 2021

December 2021
Beste Leden,
We naderen het einde van een wel heel bijzonder jaar met een wederom teleurstellend einde.
Een jaar waarin het coronavirus een groot deel van ons leven bepaalde.
Waar we hoopten het coronavirus zo snel mogelijk onder controle te krijgen, hebben we tot en met 14 januari weer te maken met vergaande beperkingen.
Ondanks dit overheidsingrijpen lukt het maar niet het virus eronder te krijgen.
In navolging hierop heeft het bestuur besloten alle activiteiten op te schorten tot nader bericht van de overheid.
Het bestuur van onze vereniging zal nadien, in nauwe samenwerking met onze instructeurs, de planningen zo aanpassen dat er voldoende lessen gepland worden zodat er voldoende ruimte komt om aan jullie certificeringverplichtingen te kunnen voldoen.
Tot slot wens ik jullie namens het gehele bestuur prettige feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2022 toe.
Met vriendelijke groet,
Peter Santegoets

Resultaat Sponsoracties:
Dank voor iedereen die de EHBO een warm hart toedraagt en ons de punten heeft gegund
De Rabobank Support actie heeft € 222,93 opgeleverd
De Plus Sponsorpuntenactie heeft € 216,00 opgeleverd

Nieuwe Cursus:
Begin volgend jaar staat ook een nieuwe cursus gepland, de exacte startdatum hangt af van het afschaffen van de coronamaatregelen, tot 14 januari is alles opgeschort.

Blijf gezond allemaal, zorg goed voor jezelf en elkaar.
Hopelijk wordt 2022 toch weer een mooi en vooral gezond nieuwjaar!
90 jarig jubileum
In april hopen wij het 90 jarig jubileum van onze vereniging te kunnen vieren. Details volgen nog maar hou zaterdag 9 april 2022 alvast vrij!