Herhalingslessen

De lessen vinden zoals gebruikelijk plaats op maandagavond in TrefpunT senioren (ingang Tuinstraat 69, Udenhout) van 20.00 tot 22.00 uur tenzij anders vermeld in de agenda. We beginnen stipt op tijd.

De competenties die je tijdens de lessen verwerft dien je zelf bij te houden. Hiervoor is een boekje beschikbaar.

Bij lesavonden die plaatsvinden via inschrijving per e-mail graag ook je telefoonnummer mee doorgeven! Dan kunnen we je bereiken als dat voor de planning nodig mocht blijken.

Het maximale aantal deelnemers voor de herhalingslessen reanimatie AED bedraagt 10 personen. Vol is vol! Op deze manier proberen we de kwaliteit te waarborgen. Je kunt je van tevoren inschrijven bij het secretariaat door (bij voorkeur) een e-mail te sturen.

Als je de herhalingslessen in de twee jaar dat je diploma geldig is actief volgt is  het afleggen van een toets niet nodig omdat alle competenties dan al afgetekend zijn. Anders is voor verlenging van je diploma wel een toets noodzakelijk.

BHV-COMPETENTIES
Voor EHBO-ers die via hun werkgever of elders BHV-herhalingslessen volgen: u kunt bij de lesgevende instantie een certificaat vragen waarop
het aantal uren EHBO wordt vermeld, uitgesplitst in de gevolgde competenties. Dit document kan dan gebruikt worden als aftekening
voor het verlengen van je EHBO-diploma. Dit geldt niet voor de competentie AED. 

Hieronder een verklaring van de afkortingen welke in de agenda worden gebruikt.

LH = levensreddende handelingen ( 2 x per 2 jaar )
OL = overige letsels ( 1 x per 2 jaar (
BLS/AED = reanimatie / AED bediener ( 1 x per jaar )

Nummer Competenties
LH 01-A Algemeen
LH 01-B Voorkomen meerdere slachtoffers
LH 01-C Verleen verantwoorde eerste hulp (SDBREL)
LH 02 Letsels/bewustzijn
LH 03 Letsels met gevolg voor bewustzijn
LH 03-A Ziektes met gevolg voor bewustzijn
LH 04 BLS/AED volwassenen en/of kinderen
LH 05  Letsels met gevolg voor de ademhaling
LH 05-A Ziektes met gevolg voor de ademhaling
LH 06 Letsels met gevolg voor de circulatie
LH 06-A Ziektes met gevolg voor de circulatie
OL 07 Omgevingsinvloeden oververhitting / onderkoeling
OL 08 Wonden
OL 09 Brandwonden / bevriezingswonden
OL 10 Giftige stoffen huid / ogen
OL 11 Kneuzing / spierletsel / verstuiking
OL 12 Botbreuken en ontwrichtingen
OL 13 Letsel oog – oor – neus – mond
OL 14 Steken en beten
OL 15 Kinderziektes – ziekteklachten
V 01 Verbandleer
A 01 Lezing
A 02  Algemene ledenvergadering
A 03 7 – dorpenoefening
A 04 Kinderletsels
A 05 Wandelletsels
A 06 Joker
A 07 Competentie training dag

 

1 DAG HERHALINGCURSUS (zaterdag) voor competenties
Inschrijven per e-mail bij secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer, geboortedatum en
e-mailadres.