Herhalingslessen

De lessen vinden zoals gebruikelijk plaats op maandagavond in TrefpunT senioren (ingang Tuinstraat 69, Udenhout) van 20.00 tot 22.00 uur tenzij anders vermeld in de agenda. We beginnen stipt op tijd.

De competenties die je tijdens de lessen verwerft dien je zelf bij te houden. Hiervoor is een boekje beschikbaar.

Bij lesavonden die plaatsvinden via inschrijving per e-mail graag ook je telefoonnummer mee doorgeven! Dan kunnen we je bereiken als dat voor de planning nodig mocht blijken.

Het maximale aantal deelnemers voor de herhalingslessen reanimatie AED bedraagt 10 personen. Vol is vol! Op deze manier proberen we de kwaliteit te waarborgen. Je kunt je van tevoren inschrijven bij het secretariaat door (bij voorkeur) een e-mail te sturen.

Als je de herhalingslessen in de twee jaar dat je diploma geldig is actief volgt is  het afleggen van een toets niet nodig omdat alle competenties dan al afgetekend zijn. Anders is voor verlenging van je diploma wel een toets noodzakelijk.

BHV-COMPETENTIES
Voor EHBO-ers die via hun werkgever of elders BHV-herhalingslessen volgen: u kunt bij de lesgevende instantie een certificaat vragen waarop
het aantal uren EHBO wordt vermeld, uitgesplitst in de gevolgde competenties. Dit document kan dan gebruikt worden als aftekening
voor het verlengen van je EHBO-diploma. Dit geldt niet voor de competentie AED. 

Hieronder een verklaring van de afkortingen welke in de agenda worden gebruikt.

Modules Competenties
(E) 01 Vijf belangrijke punten bij het verlenen van hulp
(E) 02 Stoornissen in het bewustzijn
(E) 03 Stoornissen van de ademhaling
(E) 04 *** Stilstand van de bloedsomloop AED
(E) 05 Ernstige uitwendige bloedingen
(E) 06 Shock
(E) 07 Uitwendige wonden
(E) 08 Brandwonden
(E) 09 Kneuzingen en verstuikingen
(E) 10 Ontwrichtingen en botbreuken
(E) 11 Oogletsels
(E) 12 Vergiftiging
(E) 13 Elektriciteitsongevallen
(E) 14 Letsels door koude
(E) 15 Letsels door warmte
(E) 16 Vervoer over korte afstand
(E) 17 Verband – en hulpmiddelen
(E) 18 Het menselijk lichaam
(V) 01 Verband – en hulpmiddelen
(V) 02 Dekverband
(V) 03 Drukverband
(V) 04 Stompverband
(V) 05 Doekverband
(V) 06 Kleine ongevallen
(A) 01 Lezing
(A) 02 Algemene ledenvergadering
(A) 03 Buitenoefening
(A) 04 *** Kinderletsel/oefenavond met kinderen
(A) 05 *** Wandelletsel
(A) 06 Sportletsel
(A) 07 Joker

Opgeven voor een les secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com waar inschrijven verplicht is zie lesrooster. Deze lessen zijn voorzien van het volgende teken *** .

1 DAG HERHALINGCURSUS (zaterdag) voor competenties
Inschrijven per e-mail bij secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer, geboortedatum en
e-mailadres.