6. Doelstelling EHBO

  • Met een gevarieerd lesaanbod voor volwassenen en jeugd voldoen aan de opleidingsbehoefte eerste hulp verlening in een veranderende steeds dynamischer wordende maatschappij.
  • Preventie, voorlichting, hulpverlening en nazorg bieden aan vrijwilligers, verenigingen, stichtingen en particulieren.
  • Nazorg te bieden aan hen die een traumatische ervaring hebben na het verlenen van eerste hulp.
  • Kwaliteit en uitvoering van het beoogde doel hoog in het vaandel hebben en houden binnen de vereniging.