13. Privacy (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 moeten alle organisaties die met persoonsgegeven werken voldoen aan de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De AVG geldt niet alleen voor bedrijven, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, maar ook voor alle soorten (lokale) verenigingen.
Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden.

De Algemene verordening gegevensbescherming is een wetgeving die opgelegd wordt vanuit de EU en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens die per individuele lidstaat is (was)  geregeld. Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet.
 
Waarom deze nieuwe wet?
Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid en iedere medewerker van een organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening.
 
Om te lezen hoe EHBO vereniging St. Bernardus Udenhout omgaat met de gegevens van haar leden klik op deze link: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). **