Lidmaatschap/contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023. Door dit lidmaatschap is het lid gerechtigd alle herhalingsavonden bij te wonen en is het verlengen van het diploma, bij voldoende aantekeningen, gratis.

De kosten van het lidmaatschap worden elk jaar in de Algemene ledenvergadering bepaald en is voor het cursusseizoen 2022/2023 €45,00.
Het IBAN rekeningnummer van EHBO-vereniging St. Bernardus is:
NL46 RABO 0152 0076 36.

Het lidmaatschap kan tussentijds niet worden opgezegd.
Indien u eventueel toch genoodzaakt bent om uw lidmaatschap te beëindigen, dan dient u dit schriftelijk te doen bij het secretariaat voor 
aanvang van het nieuwe seizoen.

Bij tussentijdse afmelding is geen restitutie mogelijk.
Dit vanwege het feit dat onze vereniging de jaarcontributies aan de 
Nationale Bond en het district vooruit moet betalen.
Dit besluit is goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering in maart 2002.

ADRESWIJZIGING
Bij wijziging van adres of andere gegevens (inclusief e-mail) verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat, bij voorkeur per e-mail aan: secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com

Wilt u lid worden van onze vereniging vult u dan via deze link het inschrijfformulier in: inschrijfformulier.