Inschrijfformulier cursus

In de cursuskosten zijn de kosten voor de cursusboeken, de aantekeningen verbandleer en reanimatie en de examenkosten + diploma inbegrepen.

Om aan het examen te mogen deelnemen, moet men op de dag van het examen minstens  16 jaar zijn.

Na ontvangst van uw aanmelding én het inschrijfgeld ontvangt u een bewijs van inschrijving en verdere informatie over de cursus.